Chi tiết kỳ thi

Danh sách thi Tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.36B, ITA.38B 

* Lưu ý:- Thời gian, ngày, địa điểm thi xem chi tiết trên thời khóa biểu hoặc DS thi

            - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.

            - Nếu HV không hoàn thành thi TN Cơ bản thì HV đó sẽ không được dự thi TN Nâng cao.

            - Nếu HV đủ điều kiện dự thi mà không nộp đơn dự thi theo quy định cũng sẽ không được dự thi Tốt nghiệp

            - HV vắng quá số buổi qui định là bị Cấm thi (3 buổi), sẽ không được dự thi, HV bắt buộc phải nộp lệ phí học lại Cơ bản hoặc Nâng cao

- HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.

- Sau mỗi đợt thi Tốt nghiệp Cơ bản hoặc Nâng cao, HV phải thường xuyên cập nhật thông tin thông báo để xem Bảng điểm & Danh sách dự kiến được Công nhận Tốt nghiệp và các TB khác…

File đính kèm: