Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu:
Trung Tâm Tin Học Duy Tân có quá trình hoạt động từ năm 1999 đến nay, tiền thân là Trung tâm Đào tạo THCN, DN & Tin học, là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị & Ban giám hiệu Trường Đại học Duy Tân.
Địa chỉ: Tầng 1- 209 Phan Thanh, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3650970

Chức năng và nhiệm vụ
Trung tâm Tin học Duy Tân có chức năng tổ chức chiêu sinh, đào tạo & liên kết đào tạo các loại hình chứng chỉ Tin học ứng dụng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học văn phòng, Tin học A, B, & Kỹ thuật viên Tin học.
Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:
1.       Đào tạo Tin học trình độ A, B, Kỹ thuật viên Tin học, Tin học văn phòng và các chuyên đề tin học ứng dụng cho mọi đối tượng có nhu cầu về tin học.
2.       Liên kết với các địa phương để phổ cập kiến thức tin học ứng dụng.
3.       Góp phần cùng nhà trường nâng cao trình độ tin học cho sinh viên trong trường và các thành phần xã hội có nhu cầu.
4.       Cung cấp các kiến thức tin học ứng dụng mới nhất phù hợp với yêu cầu của xã hội, để giúp cho sinh viên khi ra trường có thể xin việc làm dễ dàng hơn.
5.       Góp phần cùng nhà trường thực hiện chủ trương của Chính phủ về công tác xã hội hoá Giáo dục. 
 
Cơ cấu tổ chức nhân sự Trung tâm
 
Giám đốc : ThS. Đặng Ngọc Trung                        
Ðiện thoại :0985.001.291     
Email : trungdnit77@yahoo.com
    Cán bộ đào tạo : Phạm Thị Thanh Huyền                
    Điện thoại : 01287670719
    Giáo vụ : Nguyễn Lê Quế Châu                          
    Điện thoại : 0905929215